ವೀಡಿಯೊ

ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ

ಶಿಜಿಯಾ zh ುವಾಂಗ್ ha ಾಯೋಯಾಂಗ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಲಕರಣೆ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 ರಲ್ಲಿ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಬೋಸೆಲಾನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ CO., LTD.